Canal de denúncies

El canal de denúncies de CENTRE RESIDENCIAL JOVIAR S.L.. li permet informar ràpida i fàcilment de qualsevol conducta o situació que violi les lleis o reglaments aplicables, conforme a la Llei 2/2023, de 20 de febrer reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

No ha d’utilitzar-se per a fer falses acusacions contra uns altres, i en general, no ha de comunicar-se informació deliberadament falsa.

Totes les comunicacions realitzades a través d’aquest canal seran confidencials i podran ser anònimes atès que l’eina informàtica de seguretat utilitzada garanteix l’anonimat.

El remitent serà protegit davant qualsevol intent de represàlia. A més, a les comunicacions se’ls podrà adjuntar la documentació que es consideri oportuna.

El canal garanteix la integritat en la traçabilitat de la gestió de la denúncia i/o consulta des de la seva entrada fins a la seva resolució.

La persona que fa la comunicació té la plena garantia de l’anonimat en l’entorn digital si opta per fer la comunicació de manera anònima.

Per a enviar una denúncia, faci clic a «Realitzar una denúncia» més a baix.

Nota: Aquest canal de denúncia és un sistema de denúncia protegit, allotjat en servidors externs segurs que no formen part de les webs o intranets de CENTRE RESIDENCIAL JOVIAR S.L.

Col·laborem amb