Missio, Visió i Valors

MISSIÓ

La nostra missió és atendre a les necessitats de les persones grans de manera integral i personalitzada a través del servei residencial i de centre de dia, envoltat d’un entorn natural i familiar.

VISIÓ

Ser un centre de referència del sector de la gent gran basat en les bones pràctiques a través del model lliure de contencions, l’atenció centrada en la persona, enmarcat en un ambient familiar i de proximitat,

 

 

VALORS

Els nostres trets diferencials son:

Compromís: Compromeses en oferir qualitat de vida a les persones residents així com en el benestar de les famílies i de l’equip professional.

Solidaritat;  Compromís social a través de la construcció de vincles amb el teixit associatiu i a la comunitat.

Participació:  Fomentar l’estil de vida activa, mantenint el vincle amb l’entorn a través del programa d’activitats del centre així com el projecte intergeneracional.

Familiaritat: Model de gestió basat en la proximitat i familiaritat.

Dignitat:  Atenció pesonalitzada segons les necessitats de cada individu, com a ésser únic i irrepetible.

Respecte: Sense judicis ni condicions, a totes les persones, sigui quin sigui el seu origen, ideologia, sexe, orientació sexual i identitat i el seu estat físic, psíquic o social.

Col·laborem amb