Valors i Crèdits Afegits

Què és ACRA

acraSom membres d’ACRA, l’Associació Catalana de Recursos Assistencials. És una associació sense ànim de lucre, fundada l’any 1989, que agrupa entitats de recursos assistencials (teleassistència domiciliària, atenció domiciliària, centres de dia , llars residencials, residències assistides, pisos tutelats i centres sociosanitaris) per a gent gran a tot Catalunya. ACRA està conformada per més de 800 serveis associats que sumen gairebé 29.000 places d’atenció a la gent gran i més de 20.000 treballadors.

Missió

ACRA té per missió la promoció del benestar de la gent gran, de la seva qualitat assistencial i qualitat de vida, mitjançant la defensa dels interessos de les empreses i entitats associades, i dels seus clients, en col·laboració amb les administracions.

 

ISO 9001:2008 Política de qualitat garantida

logos-creditsLa implantació  i el manteniment del nostre  sistema de gestió de qualitat ISO 9001, garanteix el compliment dels nostres objectius, aconseguint a la vegada una millora continua en tots els processos de l’organització del nostre centre.

La implementació de la ISO contribueix d’una banda a la prevenció d’errades, ja que totes les tasques estan contínuament planificades i revisades per a millorar el sistema de treball, i d’altra banda, proporciona la formació necessària i continua del personal per tal de conèixer i fer complir la normativa existent.

Des de la Direcció del  centre hi ha un interès especial en impulsar, mantenir en el temps aquesta política de qualitat i revisar-la periòdicament, oferint tots els recursos i mecanismes necessaris per la consecució d’objectius i per aconseguir la implicació de totes les persones que integren l’organització. Descarrega certificat en PDF

 

Col·laborem amb